XREAL, s.r.o. zajišťuje v regionu Praha prodej a pronájem nemovistostí - domy, byty, pozemky

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Písemné vyhotovení prohlášení vlastníka budovy prostorově vymezuje části budovy za podmínek stanovených v novém Občanském zákoníku a předpisu č. 366/2013 Sb. Kromě jednotek, bytových a nebytových prostor, mohou být vyčleněny také bytové a nebytové jednotky rozestavěné. Jednotky lze vymezit pouze pokud byly vystavěny na základě pravomocného stavebního povolení a pravomocného kolaudačního rozhodnutí. To je nezbytné proto, aby byt nebo nebytový prostor mohl být předmětem občanskoprávních vztahů a předmětem vlastnitví.

Používá se v případech, kdy vlastník budovy chce převést její části, bytové nebo nebytové jednotky, do vlastnictví jiné osoby. V případě nutnosti vypořádat podílové spoluvlastnictví nebo společné jmění manželů, například při rozvodu nebo dědictví. Vkladem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem všech vymezených jednotek v domě, s nimiž může samostatně nakládat.

Poradíme Vám, co vše vzít v úvahu, aby Vaše prohlášení splnilo očekávání Vaše i Vašich klientů a zároveň bylo v souladu s právními předpisy. Připravíme písemné vyhotovení prohlášení vlastníka budovy, včetně nezbytných grafických příloh. Připravíme písemný návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí.

Zastoupíme Vás při jednáních s katastrálním úřadem ve věci vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí. Tzn. podáme návrh na vklad, dohlédneme na jeho provedení a předáme Vám originál vloženého prohlášení vlastníka a výpis listu vlastnictví s vloženým prohlášením.

V případě, že budete potřebovat provést jakékoli úpravy, připravíme Vám změnu prohlášení vlastníka. Rozdělenou budovu s vloženým prohlášením vlastníka lze za určitých okolností znovu scelit. Pomůžeme Vám zkalkulovat spoluvlastnické příspěvky pro jednotlivé jednotky.