XREAL, s.r.o. zajišťuje v regionu Praha prodej a pronájem nemovistostí - domy, byty, pozemky

Nabídka služeb

+Prodej nemovitostí
Zprostředkujeme prodej Vaší nemovitosti včetně všech nezbytných náležitostí s přípravou, podklady, organizací převodu a jeho kontroly v Katastru nemovitostí…více

+Pronájem nemovitostí
Zajistíme solventní spolehlivé nájemce pro Vaše nemovitosti, které pomůžeme opravit, rekonstruovat, spravovat, pomůžeme převést odběrní místa, apod…více

+Rekonstrukce nemovitostí
Dle Vašeho zadání připravíme projekt a provedeme rekontrukci s pomocí našich dlouhodobě prověřených partnerů.

+Interiérový design
V rámci rekonstrukce Vám pomůžeme zařídit a zabydlet nový interier novým, starožitným nebo na míru vyrobeným nábykem a doplňky. Pracujeme s osvědčeným týmem odborníků schopných splnit veškerá očekávání.

+Prohlášení vlastníka
Připravíme Vám písemné vyhotovení prohlášení vlastníka budovy dle nového Občanského zákoníku a předpisu č. 366/2013 Sb., kterým se v ní vyčleněňují bytové a nebytové jednotky, pro případ, kdy vlastník chce převést její části nebo jednotky do vlastnictví jiné osoby, např. v případě nutnosti vypořádat podílové spoluvlastnictví nebo společné jmění manželů při rozvodu nebo dědictví…více

+Smlouvy o výstavbě
Připravíme Vám vyhotovení smlouvy o výstavbě domu s jednotkami nového Občanského zákoníku a předpisu č. 366/2013 Sb. Ve smlouvě o výstavbě si stavebníci vymezí vzájemná práva a povinnosti po dobu výstavby i po ní. Smlouvu o výstavbě lze uzavřít před zahájením výstavby nebo v jejím průběhu. Podle smlouvy o výstavbě lze do katastru nemovitostí zapsat jednotky po ukončení výstavby na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo jako rozestavěné v průběhu výstavby na základě stavebního povolení.

+Vystěhování nájemců
Zastupujeme vlastníky při korektních jednáních s nájemci ve věci ukončení nájemního vztahu potřebujete-li využívat svou nemovitost pro sebe.

Provádíme vstupní anylýzu nájemního vztahu, faktickou a právní kontrolu podkladů, návrh podmínek budoucí dohody nebo argumentů pro případné žaloby nájemce.

Obecně se snažíme o co nejvýhodnější oboustranně přijatelné podmínky budoucí dohody o skončení nájmu bytu za odstupné nebo s poskytnutím bytové náhrady.

Při poskytnutí bytové náhrady vytipujeme vhodné byty, zajistíme jejich prohlídky s nájemcem, u vybraného bytu zajistíme nezbytné smluvní podklady a jejich přílohy, případně i jeho nezbytné opravy.

Při skončení nájmu za odstupné zkalkulujeme a vyjednáme co nejnižší odstupné a zajistíme jeho optimální výplatu.

Nájemcům zajistíme stěhování, nezbytnou přípravu, dohlédneme nad průběhem stěhování a vyklizením bytu, byt převezmeme a předáme vlastníkovi.

Veškeré smluvní dokumenty připravíme ve spolupráci s našim dlouholetým smluvním
právním zástupcem a zajistíme jejich podpis.


+Mediace sporů
Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

V průběhu mediačního procesu zprostředkovává profesionál na řešení konfliktů, mediátor, vzájemnou výměnu informací, které doposud strany neznaly. Napomáhá zůčastněným definovat společné i rozdílné zájmy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelného řešení ve všech předmětech jednání. Pracuje s emocemi stran tak, aby zajistil oboustranný respekt a vzájemné porozumnění dané situaci a účastníkům.Co je cílem mediace

Cílem mediace je dosažení reálné a vyvážené, pro všechny strany přijatelné dohody, která odráží možnosti a přání účastníků.

Výhodami mediace jsou rychlé a efektivní řešení konfliktů,nízké náklady, účastníci neztrácí kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku, důvěrné informace zůstávají mezi zúčastněnými, celý proces je dobrovolný a neformální, snižení stávající napětí a umožnění případné budoucí spolupráce…více


+Aktivace
Zajistíme prostorovou energetickou harmonizaci pomocí LANG Technologies.

Naše hlavní činnosti

Realitní služby Prohlášení vlastníka Mediace

Realitní služby

Zprostředkujeme prodej Vaší nemovitosti včetně všech nezbytných náležitostí s přípravou, podklady, organizací převodu a jeho kontroly v Katastru nemovitostí. Zajistíme solventní spolehlivé nájemce… více

Prohlášení vlastníka

Písemné vyhotovení prohlášení vlastníka budovy prostorově vymezuje části budovy za podmínek stanovených v Zákoně o vlastnictví bytů číslo 72/1994 Sb. Kromě jednotek, bytových a nebytových prostor… více

Mediace

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se… více