XREAL, s.r.o. zajišťuje v regionu Praha prodej a pronájem nemovistostí - domy, byty, pozemky

Mediace

Mediace

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

V průběhu mediačního procesu zprostředkovává profesionál na řešení konfliktů, mediátor, vzájemnou výměnu informací, které doposud strany neznaly. Napomáhá zůčastněným definovat společné i rozdílné zájmy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelného řešení ve všech předmětech jednání. Pracuje s emocemi stran tak, aby zajistil oboustranný respekt a vzájemné porozumnění dané situaci a účastníkům.Co je cílem mediace

Cílem mediace je dosažení reálné a vyvážené, pro všechny strany přijatelné dohody, která odráží možnosti a přání účastníků.

Výhodami mediace jsou rychlé a efektivní řešení konfliktů,nízké náklady, účastníci neztrácí kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku, důvěrné informace zůstávají mezi zúčastněnými, celý proces je dobrovolný a neformální, snižení stávající napětí a umožnění případné budoucí spolupráce.